anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

vorm. (vormittags)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ugf. (ungefähr)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
z.Hd. (zu Händen von)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Seine/Ihre Königliche Hoheit
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
d.h. (das heißt)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n.z. (nicht zutreffend)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
Nr. (Nummer)
no. (number)
Používá se pro objednávky
pro Jahr
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
nachm. (nachmittags)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
b.w. (bitte wenden)
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VPräs. (Vizepräsident)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi