švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
azaz
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
évente
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi