španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
azaz
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
évente
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi