řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
azaz
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
évente
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi