nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
azaz
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
évente
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi