německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
azaz
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
évente
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi