korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
대개 (대략)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
학사
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
전하
Titul pro čestné členy
azaz
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
évente
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi