hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
लगभग
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
azaz
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
क्रं.
Používá se pro objednávky
évente
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi