francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
azaz
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
évente
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi