finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
azaz
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
évente
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi