esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
azaz
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
évente
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi