česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
azaz
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
évente
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi