arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

de. (délelőtt)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
kb. (körülbelül)
تقريبا
Používá pro odhad
figyelmébe (levélcímzéskor)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET (Közép-Európai Idő)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Mélt. (Méltósága)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
azaz
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
egyesült társaság
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (nem alkalmazható)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
sz. (szám/számú)
رقم
Používá se pro objednávky
évente
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
du./este (délután/este)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Elnökhelyettes
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi