turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
tahmini
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
huzurunda
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numara)
Používá se pro objednávky
매년
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi