švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
매년
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi