španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
Používá se pro objednávky
매년
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi