rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
매년
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi