řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
매년
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi