portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nº. (número)
Používá se pro objednávky
매년
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi