polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
ok. (około)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Licencjat
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (numer)
Používá se pro objednávky
매년
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi