hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
लगभग
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
Používá se pro objednávky
매년
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi