francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Licence
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
매년
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi