finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
n. (noin)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
매년
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi