esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
Používá se pro objednávky
매년
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi