čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

오전
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
대개 (대략)
大约
Používá pro odhad
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
학사
文学学士
Univerzitní tituly
중앙유럽 표준시
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
전하
尊敬的
Titul pro čestné členy
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
주식회사
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
사 (社)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
없음
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
Používá se pro objednávky
매년
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
오후
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
부사장님, 부통령님, 부회장님
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi