turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
tahmini
Používá pro odhad
・・・宛てに
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
huzurunda
Titul pro čestné členy
すなわち
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
no. (numara)
Používá se pro objednávky
毎年
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi