španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
・・・宛てに
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
すなわち
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
nro. (número)
Používá se pro objednávky
毎年
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi