řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
・・・宛てに
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
すなわち
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
毎年
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi