polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
ok. (około)
Používá pro odhad
・・・宛てに
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
Licencjat
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
すなわち
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
nr (numer)
Používá se pro objednávky
毎年
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi