německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
・・・宛てに
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
すなわち
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
毎年
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi