finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
n. (noin)
Používá pro odhad
・・・宛てに
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
すなわち
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
毎年
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi