anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m.(午前中)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
おおよそ
approx. (approximately)
Používá pro odhad
・・・宛てに
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
中央ヨーロッパ標準時
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
殿下
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
すなわち
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
法人組織
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
有限会社
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
該当なし
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
No.
no. (number)
Používá se pro objednávky
毎年
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (午後)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
裏面に続く
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副大統領
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi