turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
tahmini
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
huzurunda
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
no. (numara)
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi