maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi