korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
대개 (대략)
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
학사
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
전하
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi