finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
n. (noin)
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi