arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
تقريبا
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
رقم
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi