anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

Da mezzanotte alle 12
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
c/o (all'attenzione di)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dott. (dottore)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
i.e. (id est) / cioè
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.p.A. (Società per Azioni)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
non applicabile / non pertinente
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
num.
no. (number)
Používá se pro objednávky
annuale / per anno
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
Dalle tredici alle ventitré
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vedi retro
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (Vicepresidente)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi