turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
tahmini
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
IST
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
huzurunda
Titul pro čestné členy
जो है कि
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
no. (numara)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi