thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
IST
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
जो है कि
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi