řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
IST
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
जो है कि
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi