německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
IST
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
जो है कि
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi