maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
IST
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
जो है कि
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi