francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licence
Univerzitní tituly
IST
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
जो है कि
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi