esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
IST
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
जो है कि
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
no. (numero)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi