dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
ca. (cirka)
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
IST
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
जो है कि
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi