čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

प्रातः... बजे
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
लगभग
大约
Používá pro odhad
...ध्यान दें.
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
文学学士
Univerzitní tituly
IST
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
राजा/रानी
尊敬的
Titul pro čestné členy
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
इंक.
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
लिमिटेड
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
-
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
क्रं.
订购号
Používá se pro objednávky
प्रतिवर्ष
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
दोपहर... बजे
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
अगला पन्ना
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
उपराष्ट्रपति
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi