vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
(giờ) sáng
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
xấp xỉ
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
gửi đến
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
Giờ chuẩn Trung Âu
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
tức là/nghĩa là...
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
liên hợp/tập đoàn
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
TNHH
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
không áp dụng
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
STT.
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
thường niên/hàng năm
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
(giờ) chiều/tối/đêm
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
xem tiếp trang sau
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
Phó chủ tịch
Druhý ve velení po prezidentovi