rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
... часов утра
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
ca. (circa -ровно)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
прямо в руки
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Его величество
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
т.е. (то есть)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
непригодный
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
№ (номер)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
.../год (в год)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
... часов вечера
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
см. далее (смотри далее)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
Премьер
Druhý ve velení po prezidentovi