rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi